Arbeta med härdplast

Utbildning i arbete med härdplast

Denna utbildning syftar att ge deltagarna kunskap om lagar och regler för hantering och arbete med härdplaster. Deltagarna kommer även att få ökad kunskap om kemiska hälsorisker, härdplaster och härdplastkomponenter och medicinska hälsorisker vid härdplastarbete. Efter avslutat kurs ska deltagarna ha uppnått kunskaper som behövs för att bedriva arbete med härdplaster med god säkerhet. Utbildningen uppfyller kraven på teoretisk utbildning enl kravet i AFS 2005:18 6§.

Kursen går igenom följande moment:

- Genomgång av härdplastkungörelsen AFS 2005:18 - Grundläggande begrepp om kemiska hälsorisker - Härdplaster och härdplastkomponenter - Risker med härdplaster - Andra lagar som reglerar kemikaliehanteringen - Att arbeta säkert med härdplaster
Kurslitteratur: Kungörelsen om härdplast AFS 2005:18

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som kommer i kontakt med härdplaster i sitt arbete, samt chefer inom verksamhet med härdplaster.

Investering

Pris: Enligt överenskommelse