ROT-avdrag

Allkulör i Knivsta AB använder självklart ROT-avdraget för privatkunder.

Avdrag på arbetskostnad för ROT-arbeten sänks och som enskild kund betalar ni 30% av arbetskostnaden enligt skatteverkets regler.

Dock krävs att Ni har nödvändig inkomst för att kunna utnyttja maximal skattereduktion. Beräkna maximal skattereduktion och läs mer om ROT-avdraget på Skatteverkets hemsida.

Småhus, bostadsrätter och sommarstugor

ROT-avdraget gäller både utvändiga och invändiga arbeten på småhus och sommarstugor samt invändiga arbeten i bostadsrätter. Skattereduktionen gäller för individen, inte fastigheten, och kan därför fördelas mellan permanentbostad och fritidshus.

Offert och information

Innan arbetet påbörjas lämnar vi en offert där arbetskostnaden som berättigar till ROT-avdrag är specificerad. Om uppdraget omfattar arbete som inte berättigar till skattereduktion informerar vi om det. För att undvika att för mycket skattereduktion betalas ut vill vi alltid ha information om det har utförts andra arbeten som berättigar till denna reduktion.

Trygghet och tradition

Hos oss är ni i trygga händer. Vi är medlemmar i Målariföretagen i Sverige AB och lämnar full garanti på alla arbeten.

Korta fakta om ROT-avdraget och måleritjänster

• ROT-avdraget ingår i det som kallas husarbete (ROT-arbete och hushållsarbete). Den som köper husarbete för upp till 100 000 kr inklusive moms betalar bara 70% av arbetskostnaden till entreprenören.

• Den som utför arbetet måste ha F-skattsedel som givetvis Allkulör i Knivsta AB har.

• Skattereduktionen är preliminär och det är köparens ansvar att den totala skattereduktionen är maximalt 50 000 kr/person och år och ryms inom den slutliga skatt som ska betalas. Observera att ROT-avdraget är på max 50 000 kronor per år och person oavsett ålder.

• ROT-avdraget gäller målning, tapetsering, fasadtvätt och annat arbete på villor och sommarstugor samt allt invändigt måleriarbete i bostadsrätter.

• Den som söker skattereduktion för ROT-arbete måste vara 18 år, obegränsat skattskyldig i Sverige och äga bostaden.

Mer information finns på Skatteverket.se